Horní Blatná v Krušných horách - ideální výchozí bod pro turistiku

Pěšky kolem Horní Blatné

V Horní Blatné a jejím nejbližším okolí najdete kromě nádherné a nepoškozené přírody a přírodních rezervací i technické a kulturní památky.

Ve městě Horní Blatná

Horní BlatKostel sv.Vavřince v Horní Blatnéná sama o sobě je městskou památkovou zónou. Unikátní je především tím, že město nevzniklo spontánně ale plánovaně a to roku 1532 jako hornické (proto Horní) město se 199 obytnými domy. Kromě půdorysu je zde i mnoho zajímavých památek: Kostel sv.Vavřince, měšťanské domy, kaple sv. kříže a další.

Z Horní Blatné vede středně náročná naučná stezka vycházející z náměstí Sv. Vavřince za kostelem a končí v muzeu cínu ve stejné obci seznamuje návštěvníka na 7 informačních tabulích s obory geologie, historie, hornictví a lesnictví.

V okolí Horní BlatnéZitina vyhlídka na Blatenském vrchu

najdete cestou na Blatenský vrch 1044 m n.m.pozůstatky po
důlní činnosti Vlčí jámu a Ledovou jámu ve které i parném létě leží sníh. Na Blatenském vrchu je Zitina vyhlídka - rozhledna ze které je nádherný pohled do kraje.

Vlčí jámy - pozůstatek důlní činnostiV okolí Horní Blatné a Blatenského vrchu se vyskytuje velké množství pozůstatků po těžbě cínových rud, která zde probíhala od 16. století. Kromě propadliny dolu Jiří, nazývanou Ledová jáma – led zde zůstává i v letním období a propadliny a dobývky dolu Wolfgang, nazývané Vlčí jámy, propadliny a dobývky dolu Vavřinec, pozůstatky dolu Konrád, sejpy na svazích Blatenského vrchu a haldy po těžbě železných a manganových rud u dolu Marie Terezie.

Pro rodinný výlet je vhodná cesta na Skály na Strašidlech, které mají svůj půvab i pověst.

Okolní lesy jsou rájem pro sběratele lesních plodů - rostou zde borůvky, brusinky, maliny i houby.

O kousek dál (kolem 10 – 15 km)


se nacházejí přírodní rezervace Božidarské rašeliniště a přírodní parky Jelení vrch a Zlatý kopec.

Významnou památkou související s rozvojem těžby a zpracování cínové rudy v okolí Horní Blatné v 16. století je Blatenský vodní příkop. Vodní dílo délky 12 km s převýšením pouhých 85 m začíná západně od Božího Daru (je napájeno vodou z říčky Černá), vede kolem Božídarských rašelinišť, přes Myslivny, Rýžovnu, Bludnou a kolem Blatenského vrchu do Horní Blatné, kde ústí do Blatenského potoka. V poválečném období ustala údržba, vodní dílo postupně zanikalo. V letech 1995-2001 obnoveno nákladem státu, podél vybudována naučná stezka. Na 23 informačních tabulích naučná stezka informuje z oblastí ekologie, historie, hornictví a lesnictví.

"Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje." Autoři: Petr Lněnička, Lukáš Podhorský, 2Mstudio s.r.o.

 Krušnohorský penzion Javor, II.odboje 194, 362 37 Horní Blatná, telefon: 353 541 770, e-mail: info@kpj.cz